Våra politiker


Våra politiker i Region Halland


Regionfullmäktige

Svein Henriksen, gruppledare, Halmstad

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


Maria Losman, gruppledare, Kungsbacka

Telefon:

E-post:


Elisabeth Falkhaven, ersättare, Hylte

Telefon: 0346-77 20 56

E-post: elisabeth.falkhaven@mp.se


Markus Jöngren, ersättare, Falkenberg

Telefon:

E-post:


Stefan Edlund, ersättare, Varberg

Telefon: 0734-132771

E-post: stefan.edlund@mp.se


Driftsnämnden Psykiatri

Svein Henriksen, ordförande, Halmstad

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


Driftnämnden Närsjukvård

Hans Leghammar, ledamot,  Halmstad

Telefon: 070-922 82 71

E-post: hans.leghammar@live.se


Driftsnämnden Regionservice

Sophia Nilsson, ledamot, Falkenberg

E-post: sophia2000@spray.se


Driftnämnden Hallands sjukhus

Stefan Edlund, ledamot, Varberg

telefon: 0734-132771

e-post: stefan.edlund@mp.se


Driftnämnden kultur och skola

Christina Corin, ledamot, Kungsbacka

E-post: christina.corin@kungsbacka.se


Driftnämnden ambulans, diagnostik, hälsa och funktion

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte

telefon: 0346-77 20 56

e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se


Patientnämnden Halland

Eva M Larsson, ordförande, Laholm

telefon: 072-729 75 85

e-post: eva.m.larsson.mp@laholm.se


Nejla Arica, ersättare, Halmstad

E-post: nejlaer@yahoo.com


Falkenbergsnämnden

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg

E-post: sophia2000@spray.se


Halmstadsnämnden

Hans Leghammar, ordförande, Halmstad

Telefon: 070-922 82 71

E-post: hans.leghammar@live.se


Laholmsnämnden

Eva M Larsson, ledamot, Laholm

telefon: 072-729 75 85

e-post: eva.m.larsson.mp@laholm.se


Varbergsnämnden

Stefan Edlund, ordförande, Varberg

telefon: 0734-132771

e-post: stefan.edlund@mp.se


Övervakningsnämnden i Halmstad

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg
E-post: markusjongren@gmail.com

Sophia Nilsson, ledamot, Falkenberg

E-post: sophia2000@spray.se


Hallands länsmuséer, styrelse

Kerstin Teutsch, ersättare, Halmstad

E-post: steninge@landskap.nu


Hallandstrafiken AB, styrelse

Tove Bergman, ledamot, Halmstad

telefon:  073 - 619 39 90

e-post: tove.bergman@halmstad.se


Strukturfonderna partnerskapet

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte

telefon: 0346-77 20 56

e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se


Jägarförbundet Halland

Svein Henriksen, ledamot, Halmstad

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


Comments