Vår organisation

Styrelse MP Halland


Sophia Nilsson, ordförande
tel: 073-448 47 90
e-post: sophia2000@spray.se

Thomas Lundberg, kassör
tel: 070-625 51 67
e-post: 820lundberg@telia.com

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte, vice ordförande
tel: 073-088 64 79
e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se

Lutz Müller, ledamot, Laholm
e-post: mullerlaholm@gmail.com

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg
e-post: markusjongren@gmail.com

Jan Riiseledamot, Kungsbacka
e-post: jan.riise@gmail.com

Maria Söderberg, ledamot, Halmstad
e-post: maria.soderberg@mp.se


Distriktsombud till förtroenderådet
Sophia Nilsson, ombud
Markus Jöngren, ersättare


Distriktets representant i riksvalberedningen
Maria Söderberg


Revisorer
Göran Andersson, Varberg
Lena Angviken, Laholm


Valberedning
Marie Ekholm, Halmstad
marie.ekholm.mp@gmail.com

Tove Bergman, Halmstad
tove.b22@gmail.com

Ingegerd Salmose, Kungsbacka
ingegard.salmose@gmail.com

Tommy Nilsson, Falkenberg
tommy@arconge.se


Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Linda Bjerman, Halmstad
Markus Jöngren, Falkenberg

Kansli
Miljöpartiet de gröna Halland
Kungsgatan 9
302 45 Halmstad

e-post: halland@mp.se

Comments