Vår organisation

Styrelse MP Halland


Jan Riise, ordförande, Kungsbacka
e-post: jan.riise@gmail.com

Thomas Lundberg, kassör, Kungsbacka
tel: 070-625 51 67
e-post: 820lundberg@telia.com

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte, vice ordförande
tel: 073-088 64 79
e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se

Emma Lindkvist, ledamot, Falkenberg
e-post: lindkvistemma1980@gmail.com

Anton Larsson, ledamot, Kungsbacka
e-post: anton29larsson@gmail.com 

Margareta Lindgren, Laholm
e-post: margareta.lindgren.mp@laholm.se 

Martin Bagge, ledamot, Halmstad
e-post: martin+mp@bagge.nu

Olivia Fransson Romanov, GUs ledamot, Falkenberg
e-post: oliviafransson99@gmail.com

En vakantDistriktsombud till förtroenderådet
Jan Riise, ombud


Distriktets representant i riksvalberedningen
Svein Henriksen


Revisorer
Clas Rosander, Kungsbacka
Lena Angviken, Laholm


Valberedning

Ingegerd Salmose, sammankallande, Kungsbacka
ingegard.salmose@gmail.com

Marie Ekholm, Halmstad
marie.ekholm.mp@gmail.com

Martin Peterson, Laholm
Mptgl98@gmail.com


Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Linda Bjerman, Halmstad
Jan Riise, Kungsbacka

Kansli
Miljöpartiet de gröna Halland
Kungsgatan 9
302 45 Halmstad

e-post: halland@mp.se

Comments