Vår organisation

Styrelse MP Halland


Sophia Nilsson, ordförande
tel: 073-448 47 90
e-post: sophia2000@spray.se

Thomas Lundberg, kassör
tel: 070-625 51 67
e-post: 820lundberg@telia.com

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte, vice ordförande
tel: 073-088 64 79
e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se

Lutz Müller, ledamot, Laholm
e-post: lutzmuller@spray.se

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg
e-post: markusjongren@gmail.com

Linnea Sandahl, ledamot, Varberg
e-post: linnea.sandahl@telia.com

Jan Riiseledamot, Kungsbacka
e-post: jan.riise@gmail.com

Eva M Larsson, ersättare, Laholm
e-post: eva.m.larsson.mp@laholm.se

Maria Söderberg, ersättare, Halmstad
e-post: maria.soderberg@mp.se

Lena Berglund, ersättare, Falkenberg
e-post: lena07berglund@gmail.com

Agneta Börjesson, ersättare, Kungsbacka
e-post: agneta.börjesson@riksdagen.se


Distriktsombud till förtroenderådet
Sophia Nilsson, ombud
Lena Berglund, ersättare


Distriktets representant i riksvalberedningen
Maria Söderberg


Revisorer
Madeleine Bagge, Varberg
Lena Angviken, Laholm


Valberedning
Marie Ekholm, Halmstad
Martin Bagge, Varberg
Ingegerd Salmose, Kungsbacka


Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Linnea Sandahl, Varberg
Markus Jöngren, Falkenberg

Kansli
Miljöpartiet de gröna Halland
Kungsgatan 9
302 45 Halmstad

e-post: halland@mp.se

Comments