Vår organisation

Styrelse MP Halland


Sophia Nilsson, ordförande
tel: 073-448 47 90
e-post: sophia2000@spray.se

Thomas Lundberg, kassör
tel: 070-625 51 67
e-post: 820lundberg@telia.com

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte, vice ordförande
tel: 073-088 64 79
e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se

Lutz Müller, ledamot, Laholm
e-post: lutzmuller@spray.se

Ida Westin, ledamot, Halmstad
e-post: ida.westin@hotmail.com

Maria Söderberg, ersättare, Halmstad
e-post: maria.soderberg@mp.se

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg
e-post: markusjongren@gmail.com

Lena Berglund, ersättare, Falkenberg
e-post: lena07berglund@gmail.com

Anna-Lena Engström, ledamot, Kungsbacka
e-post: anna_lena.engstrom@yahoo.se

Agneta Börjesson, ersättare, Kungsbacka
e-post: agneta.börjesson@riksdagen.se


Regionombud till förtroenderådet
Sophia Nilsson, ombud
Lena Berglund, ersättare


Regionens representant i riksvalberedningen
Sverre Dahlstedt


Revisorer
Anders Bengtsson, Halmstad
Lena Angviken, Laholm


Valberedning
Stefan Edlund, Varberg (sammankallande)
Ingegerd Salmose, Kungsbacka
Marie Ekholm, Halmstad


Kansli
Miljöpartiet de gröna Halland
Kungsgatan 9
302 45 Halmstad

e-post: halland@mp.se

Comments