Vår organisation

Styrelse MP Halland


Sophia Nilsson, ordförande
tel: 073-448 47 90
e-post: sophia2000@spray.se

Thomas Lundberg, kassör
tel: 070-625 51 67
e-post: 820lundberg@telia.com

Elisabeth Falkhaven, ledamot, Hylte, vice ordförande
tel: 073-088 64 79
e-post: elisabeth.falkhaven@mp.se

Lutz Müller, ledamot, Laholm
e-post: lutzmuller@spray.se

Ida Westin, ledamot, Halmstad
e-post: ida.westin@hotmail.com

Markus Jöngren, ledamot, Falkenberg
e-post: markusjongren@gmail.com

Linnea Sandahl, ledamot, Varberg
e-post: linnea.sandahl@telia.com

Jan Riiseledamot, Kungsbacka
e-post: jan.riise@gmail.com

Eva M Larsson, ersättare, Laholm
e-post: eva.m.larsson.mp@laholm.se

Maria Söderberg, ersättare, Halmstad
e-post: maria.soderberg@mp.se

Lena Berglund, ersättare, Falkenberg
e-post: lena07berglund@gmail.com

Agneta Börjesson, ersättare, Kungsbacka
e-post: agneta.börjesson@riksdagen.se


Distriktsombud till förtroenderådet
Sophia Nilsson, ombud
Lena Berglund, ersättare


Distriktets representant i riksvalberedningen
Maria Söderberg


Revisorer
Madeleine Bagge, Varberg
Lena Angviken, Laholm


Valberedning
Ewa Svensson, Laholm
Marie Ekholm, Halmstad
Jan Berge, Falkenberg
Martin Bagge, Varberg
Ingegerd Salmose, Kungsbacka

Kansli
Miljöpartiet de gröna Halland
Kungsgatan 9
302 45 Halmstad

e-post: halland@mp.se

Comments