Stämma 7 oktober 2018

Distriktsstämma och medlemsmöte med valanalys

Datum och tid: söndag 7 oktober, kl. 13.00 - 16.00

Plats: Mötesplats Mölle, Möllegatan 11, Falkenberg

Program:

kl. 13.00 Distriktsstämma

kl. 13.30 Medlemsmöte + fika

Distriktsstämma

Distriktsstämman tar beslut på distriktsnivå genom ett ombudssystem med ombud från lokalavdelningarna. Alla medlemmar är välkomna att delta på stämman men endast ombuden har rösträtt. På agendan denna dag är val av kandidater till ombud på SKL:s kongresser samt val av gruppledare i regiongruppen.

Valet av kandidater till ombud på SKL:s kongresser 2019

Riktlinjer för val av ombud till SKL:s kongresser hittas här: https://drive.google.com/file/d/1YfZRQtMGFFvu0HCYb-o8NpkevI8DG9Vi/view?usp=sharing

Alla kommun- och landstings-/regionfullmäktige ska besluta om ombud till SKL:s kongresser för 2019. Distrikten ska se till att det tas fram valsedlar att använda i valen. En valsedel per län. Det är till denna valsedel som vi på stämman ska utse kandidater.


Fullmäktigegruppen och valberedningens förslag till kandidater till ombud på SKL:s kongresser 2019 är:

1. Ola Nilsson

2. Maria Losman

3. Markus Jöngren

4. Eva Larsson

5. Svein Henriksen


Valet av gruppledare i regiongruppen

Utdrag från MP Hallands stadgar:

§ 10.2 Distriktsstämman väljer, en eller två, gruppledare på förslag från fullmäktigegruppen och valberedningen.

Mer om regiongruppen och gruppledarens roll hittas i stadgan samt i arbetsordningen för regiongruppen på medlemswebben: halland.medlem.mp.se/Arkiv


Fullmäktigegruppen och valberedningens förslag till gruppledare är:

Svein Henriksen 15% okt-dec 2018

Maria Losman 5% okt - dec 2018

Svein Henriksen 30% jan 2019-sept 2022

Maria Losman 10% jan 2019- sept 2022

----

Förslag till dagordning:

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av mötesordförande
  • 3 Val av sekreterare
  • 4 Val av justeringspersoner
  • 5 Röstlängd
  • 6 Mötets behöriga utlysande
  • 7 Godkännande av dagordning
  • 8 Val av kandidater till ombud på SKL:s kongresser 2019
  • 9 Val av gruppledare i regiongruppen
  • 10 Mötet avslutas

----

13.30 Medlemsmöte med valanalys (inklusive fikapaus)

Carolina Bruseman, valsamordnare riks, besöker oss och pratar valrörelsen i stort samt peppar framåt.

MP Hallands styrelse redogör för valrörelsen samt en mindre utvärdering som gått ut till lokalordföranden.

Information om det politiska läget i regionen.

Dialog, tankar och input från medlemmar gällande valet och framtiden.

----

För beräkning av fika, anmäl gärna ditt deltagande till: halland@mp.se

Lokalavdelningarna anmäler ombud.

Reseersättning: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm7-fhE-eFHhV4oNJTUrit9oMq_m9Qy5mRPYukxwehwwOdDA/viewform

 

Varmt välkommen!

Ċ
Maria Söderberg,
27 sep. 2018 11:15
Comments