Svein Henriksen

Mitt namn är Svein Henriksen, 50 år, sambo med Anna och tillsammans har vi 6 barn i åldrarna 9-17 år. Vi bor på Prästgården i Getingeoch driver tillsammans veterinärklinik och Bed&Breakfast hemma.

Jag är socionom med vidareutbildning på masternivå i internationellt socialt arbete och har också en magistergrad i Ledarskap. Som ni kanske har listat ut kommer jag från Bergen på norska västkusten o flyttade till Sverige år 1991 för att börja studera.

Jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan år 2006 och har varit ledamot och ordförande i MP Halmstad. 2010 kom jag in i kommunfullmäktige i Halmstads kommun och valdes till ordförande för Servicenämnden samt ledamot i Socialnämnden.

2014 kom jag in i kommunfullmäktige i Halmstads kommun och valdes till ordförande i Miljönämnden samt till ledamot Socialnämnden. Jag valdes också in i Region Halland som ersättare i regionfullmäktige och som ordförande för Driftnämnden Psykiatri.

Som ordförande i Miljönämnden har jag fokuserat på att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Genom tillsyn, information och kontroll, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön.

Som ledamot i Socialnämnden har jag arbetat för ett humant mottagande av ensamkommande ungdomar.

Tydligt tagit ställning för förebyggande arbete gällande barn och unga samt arbetat för tidiga samordnade insatser redan i förskoleåldern för barn och familjer i behov av hjälp och stöd. Missbruksvården och arbete med hemlösa har också varit en viktig del av mitt arbete i Socialnämnden.

Uppdraget som ordförande i Driftnämnden Psykiatri har varit mycket roligt och utmanande. Psykiatrin i Halland har av tradition fått stå tillbaka när det gäller resursfördelning, detta har jag arbetat för att ändra på.

Sedan valet 2014 har psykiatrin i Halland sakta men säkert fått mera ”speltid på plan” samt ökade resurser på närmare 60 miljoner kr. Detta har tagit form genom en helt ny missbruks- och beroendeavdelning i Varberg, med mobila team som servar alla hallandskommunerna, en stor satsning på ett eftersatt område. 

Vidare har arbetet med barn och unga inom BUP fått ökade resurser med bl a nya uppdrag när det gäller tidiga samordnade insatser för barn i behov av hjälp och stöd genom t ex ökad samverkan med elevhälsan. Det är viktigt att behandla den psykiska ohälsan så den inte leder till psykisk sjukdom.

Hbtq-diplomering ska genomföras inom kort, liksom en brukarstyrd revision av samarbetet slutenvård - öppenvård. Men jag vill mera, tillsammans med duktiga chefer och medarbetare vill jag fortsätta att utveckla psykiatrin i Halland med patienten i fokus mot öppna vårdformer, mobila team och bra arbetsmiljö.

Jag är också stolt över att sprututbytesprogrammet i Halland har blivit verklighet. Glad är jag också för att jag med lite tur fick till stånd Region Hallands första publika laddstolpe vid huvudingången till Regionens hus. En liten påminnelse till alla om att vi måste satsa på laddinfrastruktur och elfordon.

Jag drivs av att genomföra grön politik. Om jag får förtroendet, vill jag under nästa mandatperiod gärna fortsätta tjäna partiet. 


Adress: Prästgården 303, 305 77 Getinge

Mobil: 0706-108198

E-post: svein.halmstad@gmail.com

Comments