Susanne Råbius

Ordförande i Miljöpartiet de gröna i Falkenberg

Ordinarie i valnämnden

Ersättare i Miljö och Hälsoskyddsnämnden

och Kommunfullmäktige

Mina hjärtefrågor är:

Migration: jag önskar se en värld utan gränser där alla ska ha möjlighet att förflytta sig vid behov.

och

Jämställdhet: min vision är ett jämställt samhälle som bygger på allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet.

Comments