Stefan Edlund

Presentation.

Med en gedigen utbildning på det naturvetenskapliga området med inriktning på miljö
har jag byggt min världsbild utifrån vilken mitt politiska engagemang vilar.
Ändå är det kring social hållbarhet mitt arbete under senaste perioden kretsat mest. Ojämställdhet och all annan form av diskriminering är nödvändig att bekämpa för att klara vårt samhällsbygge.

Både på kommunal och regional nivå har jag starkt bidragit för ett mer systematiskt arbete för att synliggöra problem på området så att förbättringar kan göras.
Jag vill fortsätta att hålla i och bidra till ett hållbart samhällsbygge.

/Stefan Edlund 

Comments