Sophia Nilsson

Med erfarenhet från kommun (ers KF, ers Kultur och Fritid, ledamot socialnämnd, socialutskott samt Fbg energi) region (ers RF, ledamot samt AU Regionservice, Falkenbergsnämnden och Övervakningsnämnden), ordförande MP Halland samt under 2017 arbete på riksdagskansliet som politisk sekreterare för riksdagsledamöter och SKL-grupp, så har jag en bred grund att stå på, förståelse för hur det fungerar på olika nivåer samt kopplingar däremellan, och jag har ett brett kontaktnät.

Jag vill fortsätta inom regionen då jag tror på Halland som bästa livsplatsen men efter min tid i regionen inser hur mycket arbete som krävs, hur viktiga MP är, hur mycket som finns kvar att göra. Det har varit/är väldigt frustrerande då beslutsvägarna många gånger är både krångliga och oklara, organisationen är trög, men det börjar bli bättre och jag vill vara med och påverka i arbetet framöver. Jag är lätt att samarbeta med, har trivts bra i alla mina uppdrag och varit uppskattad, kan samtidigt säga ifrån när det behövs. Inte konflikträdd men det betyder inte att jag startar konflikter.

Jag har utöver politiken en bred grund som utbildad högskoleekonom, inriktning marknadsföring. Studier i psykologi, pedagogik, miljövetenskap m.m. Arbetat inom ekonomi, sälj, administration, restaurang, konferens, med undervisning på ridskola (allt från 3 år - 60+, samt funktionsnedsatta) och på förskola och skolor upp till nioende klass, hemtjänst, haft eget företag och varit arbetslös.

Pga egen erfarenhet, personligen och nära familj, vänner så har jag inblick i och förståelse för olika vårdkedjor, somatisk och psykiatrisk vård, kopplingen däremellan. 

Förutom hållbarhetsfrågorna på olika plan så har jag ett stort kulturellt intresse, dansar själv och går gärna på olika konserter och dansföreställningar, klassiskt och modernt.

Min dröm är inte att jobba som ekonom utan att förhoppnings hinna utbilda mig inom det sociala området och sen framöver driva hästverksamhet på gård, erbjuda grön rehab och även ta emot "problemungdomar". 

Jag har ett brett intresseområde och detta är vad jag vill jobba med politiskt:

-En grön omställning.

Fortsatt arbete med Hallands miljöarbete. Transporter, kollektivtrafik, fastigheter, ekologisk mat, gröna näringar, hållbar turistnäring.

-Jämlik och tillgänglig vård. Ålder, kön, bakgrund m.m. ska inte avgöra vilken vård du får. Hur hjälper vi bäst de som bor utanför stan, de som har svårt att ta sig? Utveckla e-vård. Korta vårdköer. Personligt bemötande.

-Fortsatt förbättring av/stöttning till psykiatrin och missbruksvården. 

Förbättra/stötta vårdcentralernas arbete med psykisk ohälsa. Satsa vidare på barn och unga. God samverkan vård, kommun och socialtjänst, ingen ska hamna mellan stolarna.

-Kultur för alla. Brett kulturutbud för barn, unga och äldre runt om i länet. Koppling till social hållbarhet, få med alla grupper, bakgrund ska ej avgöra vad man får ta del av.

-Satsa vidare på våra regionala skolor.

-Region Halland ska vara en attraktiv arbetsplats. Goda arbetsförhållanden.

Comments