Markus Jöngren

Idag beror var tredje sjukskrivning och nästan varannan långtidssjukskrivning på psykisk ohälsa. Psykiatriska sjukdomar är ofta svåra att diagnoserna och tar lång tid att behandla. Dessutom är följsamheten hos patienterna relativt dålig och mörkertalet stort då man har svårt att orka på egen hand och den sociala stigmatiseringen är stor.
Trots det läggs inte ens en tiondel av sjukvårdens resurser på psykiatrin vilket leder till enorma kostnader för både enskilda individer och samhället i stort då obehandlad psykisk ohälsa alltid leder till personligt lidande och ofta till social utslagning och/eller kriminalitet. Mitt namn är Markus Jöngren, jag är en 36-årig småbarns far och molekylärbiolog och jag kandiderar till valbar plats på Mp Hallands regionlista.

Psykiatrin i Halland är en av de bästa i landet, särskilt efter Mp:s satsningar under innevarande mandatperiod, men det finns fortfarande mycket att göra. Vårdköerna är långa och vårdgarantin kan inte alltid uppfyllas. Personalförsörjningen är fortfarande ansträngd med ökad osäkerhet för både personal och patienter som följd och ökade kostnader i from av hyrpersonal. I ett mer långsiktigt perspektiv kommer kompetent personal vara en akut bristvara över hela landet de närmsta tio åren. Vi har fortfarande inte tillräckligt med vårdplatser och endast de mest akuta fallen kan beredas plats och då endast i akutfasen. Något steg mellan akutvård och egenvård i hemmet finns egentligen inte.

Vägen framåt måste vara att fortsätta den satsning som Mp har gjort den senaste mandatperioden. Öka psykiatrins resurser för att mer spegla vårdbehovet. Arbeta för att bli en attraktivare arbetsplats genom att säkra rekryteringen av kompetent personal och förbättrade arbetsförhållanden. Under de kommande tio åren kommer vårdpersonal bli en akut bristvara, för att långsiktigt säkra vårt personalbehov måste vi redan nu göra stora rekryteringssatsningar. Antalet vårdplatser måste utökas och samarbetet med kommunerna kring vårdformer mellan akutinläggning och egenvård behöver fördjupas.

Som beteendegenetiker har jag mångårig erfarenhet från forskning kring stress och rädsla, och de neurologiska skador och sjukdomar de orsakar, och förnärvarande arbetar jag politiskt med frågorna dels på kommunal nivå genom mitt uppdrag i Falkenbergs socialnämnd och socialutskott, och dels genom mitt uppdrag i regionens Falkenbergsnämnd. Vidare har jag även på nära håll sett hur psykiatrin i Halland fungerar, både på gott och ont. Därför anser jag mig ha mycket att tillföra i det politiska arbetet i regionen och kandiderar till valbar plats på Mp Hallands regionlista.

Markus Jöngren

Gullkragevägen 8
31133 Falkenberg

Markus.Jongren@pol.falkenberg.se

073-6545569

Comments