Maria Losman


Maria Losman, kandidatpresentation Region Halland 2018

Regionen behöver, precis som alla andra organisationer, själv ta ansvar för hållbarhet i sin verksamhet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Naturen och ett anständigt förhållningssätt mellan människor sätter ramarna. Ekonomin får det spelrum som ramarna medger. Ett hållbart synsätt behöver genomsyra den egna verksamheten och också sådant som regionen medverkar i. 

En ökad valfrihet i ressätt, ligger mig varmt om hjärtat. Det behöver bli ännu mer prisvärt och enklare att ta buss och tåg, oavsett om man reser i Västtrafiks eller Hallandstrafikens område. Nära samarbete mellan kommunerna, Trafikverket, region Halland och angränsande regioner behövs för att få ökad kapacitet, vettiga betalsystem och -zoner, turtäthet, pendelparkeringar för både cykel och bil, gång- och cykelbanor, liksom en mer utvecklad närtrafik med delad bil i de glesare delarna.

Det bästa för både individ och samhälle är att förebygga ohälsa så att vi inte blir sjuka. När vi ändå blir det, är det viktigt att behandlingar baseras på vetenskaplig grund. 

Sedan 2014 representerar jag Miljöpartiet i Kungsbacka kommunfullmäktige och i nämnden för Teknik, och jag kandiderar till fullmäktige i Kungsbacka även till nästa mandatperiod.

Jag står för den gröna ideologin, och driver de gröna frågorna så långt det går. För mig är det viktigare att ta små steg framåt än att stå på barrikaderna och ropa att vi har rätt men utan att få något genomslag i verklig politik. Självklart är det bra med stora steg också!

Till vardags arbetar jag som konsult på Ecoplan In Medio, som jag är hälftenägare i. Uppdragen handlar om hållbar offentlig upphandling och att leda samverkan mellan flera olika parter från allt från kommuner, regioner, stat, företag av olika storlek och akademi. 

Jag bor i Budskär en mil norr om Kungsbacka med man, katter och hönor, ibland även med vuxna barn som mellanlandar hemma.

Comments