Madeleine Bagge

Mitt namn är Madeleine Bagge och jag bor i Varberg, ursprungligen från nordvästra Skåne. Lite kortfattat vågar jag påstå att jag är positiv och målinriktad som person, jag ser gärna möjligheter och försöker hitta bra lösningar på problem. Mitt engagemang inom MP startade 2013 och just nu är jag fullmäktigeledamot, gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Varberg. Det som engagerar mig mest är de frågor som jag vet minst om och där vi har en avvikande åsikt. Helt enkelt för att jag då vill veta mer för att känna mig trygg i de beslut vi fattar. Jag tror mycket på lagbygge och att skapa en atmosfär där alla känner att de har en röst, därmed inte sagt att en alltid ska få sin vilja igenom. Det gäller såväl inom vårt parti som de grupper vi verkar i. Regionalt är jag mer intresserad av infrastruktur, kollektivtrafik och högre utbildning i hela regionen än till exempel sjukvård.

Comments