Lena Angviken

Jag har tidigare varit landstingspolitiker i 12 år och då varit ledamot i Landstingsfullmäktige och Länssjukvårdsnämnden samt ersättare i Landstingsstyrelsen. Jag har också varit ordförande en mandatperiod i Länsmuseistiftelsen och en period för Teater  Halland. Jag har sedan varit kommunpolitiker, men nu tycker jag att det vore roligt att återkomma i regionpolitiken på något mindre uppdrag, helst inom kultursfären. En plats en bit ner på valsedeln känns som en bra grund för detta. Under några år har jag tackat nej till regionuppdrag, eftersom mina arbetstider gjorde det svårt för mig att delta i regiongruppens möten, vilket jag tycker är en förutsättning för att förankra sina insatser. 

Har arbetat som bibliotekarie, mest som skol- resp. barnbibliotekarie, större delen av mitt yrkesliv men är nu pensionär. Detta ger mig möjlighet att ägna mig mera åt mina kulturintressen, bl.a. teater, film, litteratur och konst. Jag har också tagit upp det egna skrivande som jag använde en del fritid åt innan den åts upp av politiken. 

Jag medverkade i MP:s remissyttranden ang. Hallands kulturprogram och känner att jag har ganska bra koll på de regionala kulturfrågorna utifrån olika erfarenheter, genom yrkesarbete, politik och privat kulturkonsumtion. Jag mig manad att försöka förbättra halländsk kulturpolitik, inte minst inom barnkulturområdet, där jag tycker att alla barn bör få möjlighet att både uppleva professionella föreställningar och själv utöva kultur.

Comments