Jan Riise

Jag heter Jan Riise, är 60 år och bor i Kungsbacka kommun, i ett litet hus nära havet på Onsalahalvön. Jag är skild, har min 11-åriga dotter hos mig varannan vecka. 

Till vardags finns jag på Mistra Urban Futures, ett forskningscentrum om hållbar stadsutveckling som finns på Chalmers i Göteborg. Pendlar med cykel, bil, buss och (nästan alltid) tåg i olika kombinationer beroende på hur det är med möten, resor, dotterns skola och annat. 

Tidigare har jag i 25 års tid drivit en egen liten byrå, i huvudsak inriktad på just forskningskommunikation. För länge sedan var jag med och startade Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Det och mitt nuvarande arbete har gett mig en stor förståelse för forskning och vetenskap inom många områden – och en stark övertygelse om att det är väldigt många, också utanför akademin, som har viktiga kunskaper. Alla de behövs för att klara hållbarhet, klimatmål och andra samhällsutmaningar, det kan bara göras tillsammans. Samtidigt är det väldigt viktigt – inte minst inom klimat och vård – att kunskaperna är beprövade, att det finns någon form av evidens, bevis, för att de verkligen stämmer och ger de resultat vi vill uppnå. Det är lite för kort om tid för att springa iväg på bollar som inte gör någon skillnad. 

Jag är lite speciellt intresserad av frågor kring vård och folkhälsa och har tittat en del på forskning kring till exempel grön rehabilitering och hälsofrämjande aktiviteter. Såklart ska vi ha en förstklassig vård och behandling. Men det är också viktigt att se på vad vi kan göra för att människor inte ska behöva bli sjuka, t ex på arbetsplatser och genom livsstilar som är mindre nyttiga, och hur vi kan hjälpa till så att de som ändå blir sjuka kan komma tillbaka så fort som möjligt. Här finns massor att göra. Det handlar i någon mån också om hur det hela finansieras, och det är oacceptabelt att vissa saker inte kan ske för att de som ska betala inte kan lösa det tillsammans. 

Jag är medlem i Miljöpartiet sedan 2014 och är ersättare i nämnden för fritid och folkhälsa i Kungsbacka. Sedan 2017 är jag också medlem av distriktsstyrelsen för MP Halland. 

Själv försöker jag hålla mig i form genom att springa och träna lite på gym och tycker att Prinsens Minne halvmaraton i Halmstad är ett av de trevligaste loppen. Sen har jag en trädgård jag försöker ta hand om. Brygger eget öl, lyssnar på musik, läser en del, gillar film och följer nästan alltid en eller annan tv-serie. 

Comments