Elisabeth Falkhaven


Jag har nu haft politiken som plattform för mitt brinnande klimat och miljöengagemang i 7 år. Tidigare innehade jag ordförandeposten i Hallands Naturskyddsförening och v ordf i Svenska Naturskyddsföreningen. 

Region Halland har ju huvudansvaret för hälso- och sjukvården, men har också tillväxtuppdraget för Halland. För en hållbar tillväxt.

Vem är jag?

Många säger att jag är klok. Det är jag tacksam över. 

Jag har ett antal högskolepoäng i geovetenskap, klimatologi, oceanografi, biologi, etologi, ledarskap, kommunikation och konflikthantering. 

Har lång erfarenhet av att leda projekt och processer, är erkänt duktig projektledare och är bra på att driva processer framåt, envis och fast beslutsam om att skapa förändring. Går det inte på ena sättet så går det på det andra. Är känd för att vara en driven och drivande person.

Är en strategisk, inlyssnande, samarbetsinriktad, lösningsfokuserad demokratiförkämpe. 

Sedan 15 år tillbaka är jag anställd på Hushållningssällskapet där jag arbetar med utvecklingen av de gröna näringarna som projektledare och processledare. Just nu inom områdena; biogas, ekosystemtjänster och en genomlysning av ridklubbs ekonomi och verksamhet.

I Miljöpartiet sedan 2010, vad har jag gjort där alla dessa år?

Ordförande och gruppledare i Hylte där vi sitter i majoritet tillsammans med S, V, SPI, och L. 

Varit ordförande i distriktet MP Halland, nu vice ordförande. 

Har suttit med i riksvalberedningen.

Har ett riksuppdrag i insynsrådet för Statens veterinärmedicinska anstalt.

Är en av gruppledarna för MP regiongrupp, tillsammans med Stefan Edlund. Där finns jag med i Regionstyrelsen och driftnämnden för Ambulans diagnostik och hälsa och finns också i de olika EU fonderna, nationella och internationella ex Strukturfondspartnerskapet för Västsverige, Nordsjöprogrammet och Kattegatt Skagerack. 

Vad har jag varit med och förändrat?

Som en av gruppledarna i Regionen, där vi finns i majoritet tillsammans med Alliansen har vi också fått till en hel del gröna framgångar, bland annat riktigt bra miljöriktlinjer för Region Hallands interna klimat och miljöarbete med betydligt skärpta mål och en klart förbättrad inköpspolicy med riktlinjer. 

Vi har fått till en betydligt skarpare finanspolicy där regionen har skrivit in att vi inte längre ska ha medel i fonder som investerar i fossilenergi, vapen, tobak bland annat. 

Jag hoppas ni tog del av utskicket halvtid i regionen där vi berättar mer om vad vi gjort inom förebyggande vård, sprutbytesprogram m.m.. 

Ett viktigt, avgörande mål som vi nu äntligen fått in i budgetdokumentet inför 2018, är; Regionen har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Det ni!

2016 fick vi igenom en uppdatering av Tillväxtstrategin med social hållbarhet. Nu har vi också äntligen fått igenom en komplettering av Tillväxtstrategin med ekologisk hållbarhet och fortsätter trycka på för en Klimat och miljöstrategi så att det blir tydligt att vi står på alla tre benen för hållbarhet.

Nu behöver vi på allvar påbörja arbetet med att implementera de Globala målen för hållbarhet, Agenda 2030 i hela verksamheten. Det och att förbyggandearbete också avspeglas i budgeten. Att det avsätts medel till förebyggandearbete inom hälso- och sjukvården, jämställdhetsarbetet och klimat och miljöarbetet i verksamheten i vardagen.

Comments