Christina Corin

69 år

Pensionär

Bor i Kungsbacka kommun


Född och uppvuxen i Göteborg. Sommarboende i Kba kommun som barn.

Samhällsvetare fr Göteborgs univ. 

Under 20 år bosatt i Falun. Yrkesverksam huvudsakligen inom offentlig sektor såsom länsstyrelse, landsting och kommun. Arbetat med regional utveckling, glesbygdsfrågor, jämställdhet, kultur men fr a med utbildningsfrågor. Varit chef under ett antal år.

Vuxen son med familj, bosatt Kba kn, liksom även mamma o syster med familj.

Flitig teater- och biobesökare. Läser, jobbar i trädgård, umgås med vänner och familj.

Viktiga frågor:

 klimat och miljö

Barns och ungas uppväxtvillkor

Motverka de ökande klyftorna i samhället

Lyckas vi inte med detta blir mycket annat ointressant.


Ledamot i nämnden för miljö- och hälsoskydd sedan 2013.

Ledamot i den lokala styrelsen.

Ledamot i driftnämnden kultur och skola RH sedan 2015.


Brett intresse för samhällsfrågor.


Har inte hittat några lik i min egen garderob.

Comments