Agneta Börjesson

Det vore spännande att få komma tillbaka till politik i regionen.

Jag har tidigare haft två ordförandeuppdrag i landstinget Halland ordförande i Miljö och Näringsnämnden Musik i Halland. De senaste åren har jobbat på riksnivå; åtta år som riksdagsledamot och innan dess som fyra år som partisekreterare och fyra år som planeringschef på Finansdepartementet.

Utbildningsbakgrund; Chalmers Väg och Vatten samt Nordiska Hälsovårdshögskolan där jag läst forskarkurser i Samhälls och Miljömedicin.

Comments