Susanne Råbius

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill göra skillnad. Att vinna val är viktigt men att förändra ett samhälle är viktigare. 

Jag har en lång erfarenhet från skolans värld där jag sett vikten av tidiga insatser för att minska antalet elever som går ut skolan, utan fullständiga betyg. Man måste även höja statusen på läraryrket för att få kompetenta människor att söka sig till skolvärlden. Höjda löner och bättre arbetsvillkor kan bidra till detta.

Vi har sedan 2016 sett vad stängda gränser kan få för ödesdigra konsekvenser för unga människor. Därför vill jag verka för ett land utan dessa, där alla kan välkomnas, där ingen ska ska stängas ute på grund av religion och etnicitet, där alla ska ha rätten till en rättssäker prövning under asylprocessen.

Jag vill också arbeta för jämställdhet och jämlikhet i ett samhälle som bygger på allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social tillhörighet och etnicitet.

All miljöförstöring sker lokalt, i hemmen och ute i samhället, men konsekvenserna blir globala. Falkenberg har i många år varit en kommun som rankats högt gällande miljöarbete. När vi valt mat i skolan, när det gällt bränsle till våra fordon, när det gällt uppvärmning, så har vi valt den gröna vägen. Vi har visat på många goda lösningar gällande hållbarhet. Dessa vill jag ta med mig till riksdagen. Jag hoppas och tror på en framtid där barn andas frisk luft, äter giftfri mat och har tillgång till orörd natur.

Jag känner ett stort ansvar och en stor glädje inför att ha nominerats av valberedningen till att stå på Miljöpartiet i Hallands riksdagslista.


Uppdrag:

Ordförande i Miljöpartiet i Falkenberg

Ledamot i valnämnden

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ersättare i Miljö och Hälsoskyddsnämnden


Jag heter Susanne Råbius och kandiderar till en plats på riksdagslistan.

susanne.rabius@pol.falkenberg.se

0768420862

Comments