Nejla Arica

Jag kandiderar till Riksdagen 2018. Där vill jag verka för att motverka diskriminerande normer i samhället och att främja allas lika värde. Varje invånare förtjänar att leva i ett öppet och inkluderande Sverige. Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling är hjärtefrågorna för mig.

Jag har min bakgrund i Turkiet, där jag bland annat har jobbat med utvärdering av EU-projekt. Jag har en masterexamen i europastudier från Belgien och arbetar som modersmålslärare i turkiska. För närvarande är jag ersättare i kommunfullmäktige i Halmstad, sitter i styrelsen för Destination Halmstad  och i patientnämnden i Halland. Dessutom är jag ledamot i Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté på riksnivå.

Min egen integrationsresa har lärt mig mycket. Det behövdes många år att få plats i samhället och en lång och kämpande integrationsperiod har gett mig ett brett normkritiskt perspektiv. Jag känner stor kraft att strida för invandrarkvinnor, en underrepresenterad grupp i politiken.


Comments