Markus Jöngren

Aldrig tidigare har människor levt lika länge, varit lika friska och så få fått gå till sängs hungriga som idag, men detta välstånd har kommit till ett högt pris och når inte alla. Sveriges ekologiska fotavtryck fortsätter växa, om än i långsammare takt, effekterna av den globala uppvärmningen är inte längre ett framtidshot utan en realitet och runtomkring på jorden är 65 miljoner människor på flykt, både från krig och klimateffekter. Mitt namn är Markus Jöngren, jag är en 36-årig småbarns far och molekylärbiolog och jag kandiderar till första platsen på Mp Hallands riksdagslista.

För att komma tillrätta med de utmaningar vi nu står inför krävs stora omställningar i alla delar av samhället, på den politiska arenan, för företag och för den enskilde individen. Nu behöver vi sluta upp kring ett gemensamt mål; att rädda den levnadsmiljö vi är beroende av för att kunna bo kvar på vår planet.

Det sociala skyddsnät och den solidaritet som låg till grund för Sveriges framgångar som kultur-, forsknings-, och innovationsland ifrågasätts, och istället för att hjälpa de mest utsatta så skambeläggs och misstänkliggörs de. Människor måste vara trygga för att våga förändras.

Jag har med mig en bred erfarenhets- och kunskapsprofil där jag dels har en gedigen utbildnings- och forskarbakgrund från det naturvetenskapliga fältet samtidigt som jag genom politiska uppdrag, professionellt arbete med upphandlingar samt att i flera år utbildat i djurhållning och förvaltning har goda kunskaper om både svensk förvaltning och rättspraxis. Det jag brinner absolut mest för är social rättvisa och demokratifrågor då de är en förutsättning för att kunna göra en grön omställning av samhället. 

De frågor jag främst vill driva är demokratifrågor, rättvisefrågor och rättsfrågor. Jag är övertygad om att vägen framåt mot ett hållbart samhälle är att återskapa förtroendet för politiker och forskare samt att visa att vi är ett samhälle där alla är delaktiga, ung som gammal, sjuk som frisk, infödd eller immigrerad. Ett samhälle där allas insats värderas lika oavsett kön, härkomst eller socioekonomisk bakgrund. Ett samhälle där alla är lika inför lagen och framför allt, ett samhälle där politiker tar ansvar och jobbar efter sina visioner snarare än att hålla ryggen fri och utforma sin politik efter vad man tror väljarna föredrar. 

Jag heter Markus Jöngren och jag kandiderar till första platsen på Mp Hallands riksdagslista.

Markus Jöngren

2018-01-05 Falkenberg

Markus.Jongren@pol.falkenberg.se

073-6545569

Comments