Lena Angviken

Jag har under ca 20 år haft politiska uppdrag för MP inom Landstinget Halland, Region Halland och Laholms kommun samt partiuppdrag. Under de två senaste mandatperioderna har jag också varit ersättare i riksdagen. Har inte längre någon ambition att komma in i riksdagen, men känner att jag skulle kunna göra en insats i valrörelsen, genom att jag kan motivera behovet av att MP behåller sitt inflytande.

Har mångårig erfarenhet av att agitera på gator och torg, både som politiker och som företrädare för olika organisationer såsom Folkkampanjen mot Kärnkraft och kärnvapen, Nej till EU, Kvinnor för Fred och FN-föreningen. Är numera inte rabiat EU-motståndare utan EU-skeptiker, men fortfarande negativ till NATO-samarbete. 

Tycker också det är roligt att delta i debatter IRL, men är inte lika intresserad av den digitala världen, delvis för att jag inte riktigt litar på de ekonomiska intressen, med bas i dubbelmoralens USA, som ligger bakom våra vanligaste nätfora. 

Är även engagerad i Naturskyddsföreningen och ett par konstföreningar. 

Mina politiska intresseområden inom rikspolitiken är främst freds- och utrikesfrågor, kulturfrågor, jämställdhet och miljöfrågor. När det gäller miljöfrågor tycker jag det är viktigt att inte bara lyfta klimatfrågan, utan även andra områden som hoten mot biologisk mångfald, spridning av kemikalier och andra föroreningar, antibiotikaresistens m.m. Eftersom jag själv är en hängiven tågresenär är jag mycket angelägen om satsningar på våra järnvägar.

Har arbetat som bibliotekarie, mest som skol- resp. barnbibliotekarie, större delen av mitt yrkesliv men är nu pensionär, vilket ger mig möjlighet att ägna mig mera åt mina kulturintressen, bl.a. teater, film, litteratur och konst. Jag har också tagit upp det egna skrivande som jag använde en del fritid åt innan den åts upp av politiken. 

Comments