Ida Westin

Jag är 27 år, fyller 28 i anslutning till valet 2018, bosatt i Halmstad. Jag är sambo med Anders Eriksson och tillsammans väntar vi vårt första barn i februari 2018. Till vardags arbetar jag som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i Halmstad. 

Jag började arbeta aktivt i Miljöpartiet i samband med valrörelsen 2014. Under den gångna mandatperioden har jag varit ersättare i Barn- och Ungdomsnämnden och ledamot i styrelsen för HFAB, det kommunala fastighetsbolaget. Mina främsta intressen är hållbarhetsfrågor med särskild inriktning på social hållbarhet, barn och familjefrågor. 

Med min kandidatur till riksdagen vill jag visa min ambition att aktivt delta i valrörelsen 2018. Mitt barn kommer att vara cirka 1/2 år när valrörelsen går in i sitt mest intensiva skede. Det är en ålder då en jämställd pappa kan få en fantastisk chans att lära känna sitt barn medan jag är upptagen med annat några timmar under dagen. Jag är väl medveten om att en plats i Sveriges riksdag är krävande, helst ska föregås av mer erfarenhet av politiskt arbete, och att mina barn ska ha lämnat spädbarnsåldern innan det är realistiskt genomförbart.

Ida Westin

Comments