Hans Leghammar

Utgångspunkten för min kandidatur är att jag med mina kunskaper och erfarenheter aktivt vill vara med och utveckla partiet så att fler vågar tro på vår politik och välja oss i september. Miljöpartiet har gjort och gör nytta, nu måste vi dock höja tonläget i debatten för att göra en riktigt bra valrörelse. Vi bör gå vidare och tydligare kommunicera vår vision om det gröna samhällsbygget och på vilket sätt denna skapar en mer hållbar utveckling, ekonomiskt ekologiskt och socialt, ekonomiskt.

Genom att tydligare kommunicera den totala samhällsnyttan av att arbeta med social hållbarhet och genom att argumentera för tidiga och jämlika sociala insatser och för att kraftfullt motverka psykisk ohälsa har vi chans att få en mer komplett politik och därmed ökad trovärdighet.

Jag anser mig ha erfarenhet, kompetens och "driv" för att kunna skapa förtroende och utrymme för våra frågor i den kommande valrörelsen och göra grön skillnad under nästa mandatperiod. Jag har mer än 25 års yrkeserfarenhet av att hjälpa företag och innovatörer med att kombinera och utveckla miljö- och affärsnyttan i sina produkter och tjänster. Detta genom att bland annat skapa mer funktionsnytta och trovärdigt kommunicera och verifiera sina miljö- och kundnyttor. Jag har dessutom sedan 1980 arbetat politiskt eller i verksamheter som har nära relation med politiken. Detta gör att jag är van vid att kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågornas möjligheter och behov även till personer som ännu inte har upptäckt frågornas nödvändighet eller möjlighet.

Det politiska landskapet kommer i det kommande valet bli riktigt tufft, ska vi synas och ta plats i mediebruset så måste de som ska vara företrädare för partiet tydligt och slagkraftigt kunna debattera och diskutera hur gröna förändringar ska genomföras.

De ekonomiska frågorna kommer som vanligt vara i fokus i valrörelsen  och alla våra förslag måste övertygande kommuniceras i ekonomiska resonemang. 

Inom området för social hållbarhet ingår de svårdebatterade integrationsfrågorna, hälso- och sjukvård samt frågor som rör lag och ordning, vilka troligen blir stora frågor i den kommande valrörelsen. Vi behöver därför konkret och trovärdigt visa hur främjande, förebyggande insatser och ett sammanhållet förhållningssätt kan ge större samhällsnytta och mer jämlik hälsa samt livsvillkor, kanske till och med till totalt lägre kostnader. Mina fördjupade kunskaper från de SKL-uppdrag som jag har haft under den senaste mandatperioden kan här nyttjas för att ge oss trovärdighet och utrymme i valrörelsen.

Jag är mycket stolt och känner ett stort ansvar över att ha blivit nominerad av valberedningen till att stå överst på Mp-Hallands riksdagslista och om valkonferensen fastställer det förslaget är jag redo för att tillsammans med er andra arbeta mycket hårt att för ett bra valresultat!

Politiska uppdrag:  

- 1980-82 var jag med och startade Mp-Helsingborg och Hylte.

-1982-94, flera olika uppdrag på alla nivåer, bl a riksdagsledamot 1988-91.

-Styrelseledamot och nu ordförande, Mp-Halmstad >2013

2014>

- Ledamot, regionfullmäktige, ordförande och au-uppdrag på regionen.

- Ersättare, kommunfullmäktige, ledamot i HEM och UAN.

Skl:

- ordförande, programberedningen "barn och ungas hälsa",  styrgruppsledamot, "strategi för hälsa".

Comments