Eva M Larsson

Eva M Larsson Laholm

Min sysselsättning i dag är undersköterska på ett äldreboende. Förutom att jobba i vården med de äldre så har jag hand om olika aktiviteter med de boende. Har tidigare arbetat som frisörföretagare och har även en utbildning som polaritetsterapeut.

-Ekologisk, gmo-fri mat och jordbruk är frågor jag driver både kommunalt och regionalt. Tillgången till ren mat och rent vatten!

-Förebyggande hälsovården är framtiden och därför måste integrativ medicin bli en del av sjukvården som finns i dag.

-Miljön både inom och utom oss är en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom allting hänger ihop.

 

Tillsammans kan vi nå resultat!

Comments