Elisabeth Falkhaven

Nu träder klimatlagen, det klimatpolitiska ramverket och klimatmålen i kraft. Till år 2030 ska klimatpåverkan i transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010 och år 2045 ska Sveriges

klimatpåverkan vara nettonoll. Att ha fått med oss övriga partier utom ett på detta är en fantastisk framgång för oss i Miljöpartiet. Det är det viktigaste klimatpolitiska beslut någonsin tror jag. 

Och det lyckades vi med, Vi, det parti som inte är som alla andra. För det är vi inte, säger en av Sveriges mest framstående forskare på de politiska partiernas kultur och själ, Katarina Barrling

Vi, vår politik, har mottagare som framtidens generationer, djuren, naturen, barnen, utsatta i andra delar av världen, medlevare på planeten. Inget annat parti har den målgruppen för sina insatser. För mig värmer det hjärtat att vara en del i just detta parti. För min drivkraft är att göra nytta. 

Klimat och miljö är de frågorna som Miljöpartiet går till val på denna mandatperioden så det är nu jag ska vara med i riksdagen. Jag är övertygad om att jag kommer att kunna göra nytta där nu. 

Jag har genom åren skaffat mig en plattform och en hel del relationer och kontakter inne i vårt parti och blev senast när jag var i Stockholm benämnd som havets drottning. Hedrande tycker jag då det kom från Linnea Engström som ju arbetar med havsfrågorna i EU. 

Havsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat, jag har en hel del kunskap i frågan då jag redan 2002 formade och drev ett projekt som hette Operation Livbåt där vi anordnade möten mellan fiskare, forskare, politiker, miljöorganisationer, sportfiskare. Jag drev projektet tillsammans med Staffan Danielsson som sedan blev handplockad av Isabella till hennes stab i EU. 

Då, som nu, ser jag strukturerna, vad som behöver hända för att vända, så att säga. Sedan, om jag har rätt plattform, genomför jag projekten som skapar förändring. Ofta tar det tid, det tar tid att bryta mönster, skapa nya strukturer.  

Jag är anställd på Hushållningssällskapet där jag arbetar med utvecklingen av de gröna näringarna. Som projektledare, processledare och utredare. Just nu med biogas, ekosystemtjänster och genomlysning av ridklubbars ekonomi och verksamhet.

Naturvetare i botten med högskolepoäng i biologi, geovetenskap, etologi, ledarskap och konflikthantering. 

Jag har riksuppdrag för Miljöpartiet där jag sitter i Insynsrådet för SVA. Jag gör nytta där. Vår senaste diskussion kring slakt av grisar visar återigen hur viktigt det är att lyfta in andra tankegångar.  

Vi behöver hitta flera lösningar, mindre och större, på många olika problem. Den biologiska mångfalden, klimatförändringarna, gifterna vi sprider, landsbygdsutveckling osv. Tillsammans med forskning och nytänkare kan vi det. Frågan är nog mer om vi hinner, för vi har ack så bråttom nu. Därför vill jag att vi skyndar oss. Skyndar oss att hitta och genomföra lösningarna som gör att vi följer klimatlagen, att vi målinriktat och enträget arbetar med att uppnå Agenda 2030 målen och våra egna miljömål. Jag vill göra det tillsammans med övriga Miljöpartister i landet. 

Comments