Anders Wirdheim

Jag är 66 år, bosatt i Stenhuggeriet och gift med Anna Karin. Tillsammans har vi två barn, 18 och 20 år gamla, och jag har dessutom en vuxen son från ett tidigare äktenskap. Anna Karin är teolog och pastor, men själv är jag inte troende utan betraktar mig som agnostiker. Det hindrar emellertid inte att vi har ett rikt och givande liv tillsammans eftersom vi delar många värderingar. Vid några tillfällen har vi fört ett samtal inför publik med rubriken ”Gud och Darwin i samma soffa”.

Efter att ha jobbat fyra år inom lantbrukssektorn utbildade jag mig till journalist, och det yrket har jag haft sedan 1980. Som gammal fältbiolog har jag specialiserat mig som natur- och miljöjournalist och bland annat jobbat 26 år som redaktör och talesperson för Sveriges Ornitologiska Förening.

Jag har med andra ord haft förmånen att kombinera intresse med arbete, men vid sidan om jobbet har jag även haft ett starkt ideellt engagemang, framför allt inom Halmstads Ornitologiska Förening och Hallands Naturskyddsförening. Sedan början av 2000-talet är jag ordförande i den förstnämnda föreningen, och sedan några år redaktör för årsskriften Hallands Natur. Sedan 2010 har jag också representerat den ideella naturvården i länsstyrelsens så kallade Viltförvaltningsdelegation.

Natur- och miljöfrågor ligger mig alltså varmt om hjärtat, och jag har verkligen uppskattat den stora betydelse Miljöpartiet haft för svensk naturvård och miljöpolitik.

När svenska folket tillfrågas om vad man uppskattar mest i Sverige, kommer alltid naturen på någon av de första platserna. Trots detta har naturvården aldrig fått någon framträdande plats i den politiska debatten. Ett exempel på detta är att efter åtta år med alliansregeringar var anslagen till naturvård kraftigt nedbantade. Detta har ändrats väsentligt under den innevarande mandatperioden, och det är Miljöpartiets förtjänst.

Jag anser också att det egentligen endast är Miljöpartiet som tar klimatproblemet på tillräckligt stort allvar. 

Vid sidan om miljöfrågorna är jag bland annat engagerad av jordbruk och skogsbruk, fiske och frågor som rör utbildning och integration.

Comments