Clas Rosander

Ålder: 60 år
Sysselsättning: Fritidspedagog
Kommun: Kungsbacka

Kandiderar till: Riksdagen

Intresseområden/hjärtefrågor

Att bygga ett hållbart och mänskligt samhälle för kommande generationer. För mig innebär detta att våra barn får växa upp i en giftfri miljö.


Nuvarande politiska uppdrag

Ordförande Mp Kungsbacka, Gruppledare fullmäktige Kungsbacka, ledamot i fullmäktige Kungsbacka och nämnden för Teknik. Ledamot i Mp Halland.


Comments