Elisabeth Falkhaven

Ålder: 58
Sysselsättning: Projektledare
Kommun: Hylte

Kandiderar till: Regionfullmäktige och Riksdagen

Intresseområden/hjärtefrågor

Klimat/miljö

Hav, vatten och fiske

Jordbruk, djur och mat


Nuvarande politiska uppdrag

Ersättare i kommunfullmäktige i Hylte kommun

Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun

Ersättare i Hjälpmedelsnämnden i regionen

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg


Tidigare politiska uppdrag
Inga

Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen eller riksdagen

Idag måste vi ha politiker med förmågan att se sambanden, de stora sammanhangen. Och kompetens, kraft och mod nog att agera utifrån den kunskapen. Jag har enligt många förmågan, modet, och kompetensen och vet att jag har viljan att agera.Vill du veta mer om Elisabeth?
Besök då hennes personsida och blogg:
Comments