Distriktsstämma (valkonferens) 21 januari 2018

Välkommen till Miljöpartiet Hallands valkonferens!


Datum och tid: söndagen den 21 januari, kl. 13.00


Plats: Folkets hus, Stortorget, Falkenberg


Valkonferensen är den distriksstämma som fastställer MP Hallands listor för riksdag- och regionvalet. Lokalavdelninganas stämmoombud är de som är röstberättigade men alla medlemmar är välkomna att delta på mötet och har yttranderätt och förslagsrätt.


Förutom fastställandet av listorna kommer stämman också att ta beslut om valsedlarnas utformning, valkretsindelning för distriktets kongressombud för 2018 och fyllnadsval till övervakningsnämnden.

Innan besluten om listorna tar vi paus för fika. Då ges också särskilt möjligheten för kandidatmingel, alltså en stund där du kan prata lite extra med kandidaterna om det du är nyfiken på.Valkretsindelning kongressombud


Distriktsstyrelsen föreslår att utformningen av valkretsarna för kongressombuden 2018 blir samma som föregående år. Hur fördelningen av kongressombud då blir framgår av denna tabell:


Fyllnadsval övervakningsnämnden


Valsedlarnas utformning

Vad ska anges på valsedlarna utöver kandidaternas namn? Styrelsen föreslår att delegera till kandidatgrupperna att besluta om detta för riksdagslistan och regionlistan.


Fastställande av listor för riksdag- och regionvalet

Utdrag ur nomineringsprocessreglerna om processen för att fastställa valsedeln: På valkonferensen ska valberedningen föredra sitt förslag. Därefter ges möjlighet till muntlig presentation av kandidater, pläderingar för kandidater och debatt om valberedningens förslag. Därefter påbörjas omröstningen.

-----------

Anmäl gärna ditt deltagande till: halland@mp.se


Distriktsstämma ‎‎(valkonferens)‎‎ 21 januari 2018

Comments