Årsstämma 2018‎ > ‎

Regionprogram remiss

Tyck till om det regionpolitiska handlingsprogrammet för nästa mandatperiod! Skicka dina synpunkter till halland@mp.se senast den 21 mars.

Remiss regionprogram


Om processen

Utifrån nuvarande handlingsprogram hölls en workshop för medlemmarna under förra årets årsmöteshelg.

Under regiongruppens utbildningshelg i oktober gick man igenom nuvarande program, tog bort och prioriterade olika punkter. Detta låg som underlag för medlemsmötet i november då medlemmarna fick möjlighet att i mindre grupper diskutera olika delar och komma med förslag.

Dessa inspel sammanställdes och användes när remissversionen arbetades fram av kandidater på regionlistan den 3 mars. Efter remissrundan tar regionkandidaterna fram ett slutligt förslag som skickas med i handlingarna för årsstämman 14/4. Det är på stämman programmet antas.


Comments