Årsstämma 2018

Välkommen till årsstämma och kick-off inför valet för Miljöpartiet Halland 2018!

Datum: 14-15 april

Tid: lördag 12.00-18.00 (middag 19.00)

        söndag 09.00-13.00

Plats: Tylebäck kursgård, Kungsvägen 1, Halmstad

 

Program

Lördag:

12.00 - 13.00 Vegetarisk lunch

13.00 Årsstämma inklusive fika

16.00 Besök av Emma Hult, riksdagsledamot, bostads- och idrottspolitisk talesperson

19.00 2-rätters middag (vegetarisk eller fisk)

Övernattning för de som önskar.

Söndag:

09.00-12.00: Valpepp! (Inklusive fika)

12.00: Vegetarisk lunch

 

OBS! Vi behöver veta om du deltar hela helgen eller delar av den och i så fall vilka?

Glöm inte anmäla specialkost.

Anmälan till halland@mp.se senast 28 mars.

Anmälan av övernattning senast 14 mars. Därefter i mån av plats.

 

Årsstämmoärenden

Följande behandlas på årsstämman:

 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av stämmans behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Propositioner från distriktsstyrelsen
 • Motioner
 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
 • Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek
 • Val av distriktsordförande
 • Val av vice distriktsordförande
 • Val av distriktskassör
 • Val av distriktsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av representant till riksvalberedningen
 • Val av jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
 • Val av valberedning
 • Antagande av regionpolitiskt handlingsprogram
 • Övriga frågor

 

Lokalavdelningarnas stämmoombud är de som är röstberättigade men alla medlemmar är välkomna att delta på mötet och har yttranderätt och förslagsrätt.

 

Handlingar

Handlingarna kommer att finnas på medlemswebben halland.medlem.mp.se senast två veckor innan årsmötet. En påminnelse kommer skickas ut via e-post när handlingarna är tillgängliga.

 

Nominera eller kandidera

Vill du själv kandidera, eller nominera någon annan medlem, till ett uppdrag av de som ska väljas på årsstämman? Hör i så fall av dig till valberedningen, marie.ekholm.mp@gmail.com, ingegard.salmose@gmail.com,  martin.bagge@mp.se.

Det ska  även tillsättas en valberedning för året. Nomineringar eller kandidaturer till att bli valberedare skickas till: sophia.nilsson@mp.se.

 

Bara hör av dig om du har några frågor kring uppdragen eller annat! Det kommer mer utförlig info om de olika uppdragen som ska tillsättas.

Reseersättning: https://docs.google.com/a/mp.se/forms/d/1zCxJMhBC0-9Ct8lQV_tTAt3ygz57ufNMJbFdY4D2j80/viewform

 

Välkommen!

————

Miljöpartiet de gröna Halland

Underordnade sidor (1): Regionprogram remiss
Comments