Årsstämma 2018

Välkommen till årsstämma och kick-off inför valet för Miljöpartiet Halland 2018!

Datum: 14-15 april

Tid: lördag 12.00-18.00 (middag 19.00)

        söndag 09.00-13.00

Plats: Tylebäck kursgård, Kungsvägen 1, Halmstad

 

Program

Lördag:

12.00 - 13.00 Vegetarisk lunch

13.00 Årsstämma inklusive fika

16.00 Besök av Emma Hult, riksdagsledamot, bostads- och idrottspolitisk talesperson

19.00 2-rätters middag (vegetarisk eller fisk)

Övernattning för de som önskar.

Söndag:

09.00-12.00: Valpepp! (Inklusive fika). Val-kickoff med inbjudna gäster: Carolina Bruseman (nationell kampanjsamordnare), Tony Johansson (hälso- och sjukvårdsgruppledare Västra Götaland) och Peter Björck (valsamordnare Halland).

12.00: Vegetarisk lunch

 

OBS! Vi behöver veta om du deltar hela helgen eller delar av den och i så fall vilka?

Glöm inte anmäla specialkost.

Anmälan till halland@mp.se senast 28 mars. OBS! Sen anmälan okej senast tisdag den 3 april.

Anmälan av övernattning senast 14 mars. Därefter i mån av plats.

 

Årsstämmoärenden

Följande behandlas på årsstämman:

 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av stämmans behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Propositioner från distriktsstyrelsen
 • Motioner
 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
 • Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek
 • Val av distriktsordförande
 • Val av vice distriktsordförande
 • Val av distriktskassör
 • Val av distriktsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av representant till riksvalberedningen
 • Val av jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
 • Val av valberedning
 • Antagande av regionpolitiskt handlingsprogram
 • Övriga frågor

 

Lokalavdelningarnas stämmoombud är de som är röstberättigade men alla medlemmar är välkomna att delta på mötet och har yttranderätt och förslagsrätt.

 

Handlingar

Handlingar årsstämma MP Halland 2018


Reseersättning: https://docs.google.com/a/mp.se/forms/d/1zCxJMhBC0-9Ct8lQV_tTAt3ygz57ufNMJbFdY4D2j80/viewform

 

Välkommen!

————

Miljöpartiet de gröna Halland

Underordnade sidor (1): Regionprogram remiss
Comments